Jouw vraag

  • Hoe is jouw relatie met jezelf? En met anderen?
  • Ben jij altijd jezelf binnen relaties?
  • Met je partner of met je kind(eren)?
  • Met je ouders?
  • Met vriend(inn)en en collega’s?
  • Of heb je de neiging om jezelf te verliezen in relatie tot een ander?
  • Jezelf weg te cijferen?
  • Je eigen wensen en verlangens ondergeschikt te maken aan die van de ander?

I am not what happened to me, I am what I choose to become.

- C.G. JungAfhankelijk in relaties

(Aanstaande) moeders

Problemen met hechting