Praktische informatie


Voordat je besluit om contact met mij op te nemen voor een afspraak, kan ik me voorstellen dat je nog wel praktische vragen hebt. Hieronder vind je meer informatie over tarieven, vergoedingen, locaties, betalingen, mijn algemene voorwaarden en privacy verklaring. Ook vind je op deze pagina door welke organisaties Psyche & zo erkend wordt.

 

Tarieven

Particulier tarief

120 euro voor een sessie van 75 minuten.

Wil je weten wat je van een sessie kunt verwachten? Lees dan hier meer.

Het sessie tarief is vrijgesteld van BTW.  

 

Zakelijk tarief

Je kunt ook met jouw werkgever in overleg of die bereid is om jouw traject te vergoeden: alles wat je leert en ervaart komt natuurlijk ook jou als werknemer ten goede!

 

Wanneer je als werkgever een werknemer wilt ondersteunen, dan ga ik daarover graag in gesprek en stel dan een offerte op maat samen.

 

Een kennismakingsgesprek (kosteloos) duurt ongeveer 20 minuten, is optioneel en kan telefonisch of bij mij in de praktijk plaatsvinden.

 

Locatie

Graag heet ik je welkom, op afspraak, in mijn sfeervolle praktijkruimte in Weesp.

 

Psyche & Zo

Pampuslaan 141

1382 JN  WEESP

 

 

 

Vergoedingen

Integratieve (hypno)therapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Je kunt op Zorgwijzer nakijken of jouw zorgverzekeraar integratieve (hypno)therapie vergoedt uit de aanvullende verzekering. 

 

Behandeling zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar is uiteraard ook mogelijk. Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor begeleiding in de vorm van coaching onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Je belastingadviseur kan je hier verder in adviseren.

 

 

 

Betalingen wijzigingen of annuleringen

Een consult kan na afloop per pin of contant worden betaald. Na afloop van ieder consult ontvang je van mij een factuur, zodat je die kunt declareren bij jouw zorgverzekering (in geval van vergoeding). Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd per mail of telefonisch. Afspraken die te laat worden gewijzigd of afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Vertrouwelijkheid

Mijn begeleiding is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je huisarts of specialist) verstrekt. Ook wanneer jouw begeleidingstraject wordt vergoed door een derde partij zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

De Codependentie Therapeut

Ik ben aangesloten bij De Codependentie Therapeut. Binnen dit netwerk werk ik samen met andere therapeuten die net als ik mensen begeleiden naar gezonde relaties: met zichzelf en met anderen. 

Algemene voorwaarden & erkenning

Als lid van het NVPA, de erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, voldoe ik aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. Ik val onder het reglement Klachtrecht van het NVPA

 

Mocht je ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het NVPA  en een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Mijn NVPA-lidnummer: 104913

SCAG: 16875

 

Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.

RBCZ-licentiecode: 190390R

 

Mijn KvK-nummer: 74752669

Mijn AGB-zorgverlenersnummer: 90107009

Mijn AGB-praktijkcode: 90066228

 


Download
Privacyverklaring Psyche & zo
210120 Privacyverklaring 2020.pdf
Adobe Acrobat document 236.6 KB
Download
Algemene Voorwaarden Psyche & zo
010921 Algemene voorwaarden op basis van
Adobe Acrobat document 52.1 KB

NBVH register therapeut
RBCZ logo
Codependentie therapeut logo