Praktische informatie

Voordat je besluit om contact met mij op te nemen voor een afspraak, kan ik me voorstellen dat je nog wel praktische vragen hebt. Hieronder vind je meer informatie over tarieven, vergoedingen, locaties, betalingen, mijn algemene voorwaarden en privacy verklaring. Ook vind je op deze pagina door welke organisaties Psyche & zo erkend wordt.

Tarieven

Opbouw van de therapie & sessies
Een kennismakingsgesprek (kosteloos) duurt ongeveer 20 minuten, is optioneel en is telefonisch.

Voor de therapie werken we met trajecten die op elkaar aansluiten en zorgvuldig zijn opgebouwd. We starten met het Ontdek jezelf traject van 6 individuele sessies met begeleidend materiaal om de sessies te verdiepen.

Investering € 875,- en vrijgesteld van BTW. Lees hier meer over voor de inhoud en prijs.

Losse  verdiepings & bestendigingssessies zijn onderdeel van de vervolgfase, Dichter bij jezelf traject. Lees hier meer over voor de inhoud en prijs.

Wil je weten wat je van een sessie kunt verwachten? Lees dan hier meer.

Zakelijk tarief
Wanneer je als werkgever een werknemer wilt ondersteunen, dan ga ik daarover graag in gesprek en stel dan een offerte op maat samen.

Vergoedingen

Integratieve psychotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder ‘Alternatieve geneeswijzen.’ Je kunt op Zorgwijzer nakijken of jouw zorgverzekeraar integratieve psychotherapie vergoedt uit de aanvullende verzekering.  Jouw zorgverzekeraar kan je altijd informeren over de actuele vergoedingen.

Behandeling zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar is uiteraard ook mogelijk. Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor begeleiding in de vorm van coaching onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Je belastingadviseur kan je hier verder in adviseren.

Betalingen wijzigingen of annuleringen

Een consult kan na afloop per pin of contant worden betaald. Na afloop van ieder consult ontvang je van mij een factuur, zodat je die kunt declareren bij jouw zorgverzekering (in geval van vergoeding). Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd per mail of telefonisch. Afspraken die te laat worden gewijzigd of afgezegd, worden in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid

Mijn begeleiding is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je huisarts of specialist) verstrekt. Ook wanneer jouw begeleidingstraject wordt vergoed door een derde partij zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

De Codependentie Therapeut

Ik ben aangesloten bij De Codependentie Therapeut. Binnen dit netwerk werk ik samen met andere therapeuten die net als ik mensen begeleiden naar gezonde relaties: met zichzelf en met anderen.

Algemene voorwaarden & erkenning

Als lid van het NVPA, de erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, voldoe ik aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. Ik val onder het reglement Klachtrecht van het NVPA

Mocht je ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het NVPA  en een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.

Locatie & werktijden

Praktijkadres
Pampuslaan 141
1382 JN  WEESP

Werktijden
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 17.30
Donderdag van 09.30 tot 13.00
Avondafspraak: in overleg