Inner Child therapie

Inner Child therapie · 29. juni 2021
Verlatingsangst: hoe de tijd niet alle wonden heelt, maar jij dit nu wel kunt!
In dit persoonlijke blog schrijf ik hoe verlatingsangst is ontstaan in mijn leven, wat de kenmerken zijn en hoe ik ermee omgegaan ben. Een uitnodiging om hiermee aan de slag te gaan voor jou als je dit herkent bij jezelf.
Inner Child therapie · 18. maart 2021
Inner Child therapie en ons geheugen
In dit blog kan je meer lezen over Inner Child therapie, innerlijke kinderen en ons geheugen. Wat hebben zij met elkaar te maken?