Trauma therapie

  • Heb je moeite om mensen te vertrouwen?
  • Heb je moeite om mensen los te laten?
  • Word je soms onredelijk boos en schaam je je er later voor?
  • Lig je vaak ’s nachts te piekeren?
  • Kun je soms niet bij je gevoel komen en voel je je soms ‘dood’/leeg van binnen?

Trauma’s ontstaan niet alleen door oorlog of seksueel misbruik, maar kunnen bijvoorbeeld ook zijn ontstaan doordat je ouder(s) rouwden om verliezen terwijl ze jou moesten grootbrengen. Wanneer ouders emotioneel er niet voor je konden zijn, door werk, verlies of andere factoren (buiten hun schuld), kun je getraumatiseerd zijn geraakt. Ook wanneer er regelmatig ruzie of onrust was of je werd genegeerd kan dit traumatiserend zijn geweest. Trauma therapie kan hierbij helpen.

Kinderen hebben hun ouders nodig om zichzelf te kunnen reguleren, zichzelf te begrijpen en te kunnen uiten. Wanneer dit niet kan, dan spreken we van ontwikkelingstrauma of trauma van identiteit, je weet niet meer goed wie jij zelf nu bent. Dit zijn vroege, zich herhalende ongunstige ervaringen binnen de (hechtings) relatie in het gezin die essentieel zijn voor de groei en ontwikkeling van het kind.

Traumasensitieve therapie

Trauma is niet alleen iets dat in het verleden ligt, als een nare gebeurtenis waar we af en toe aan terugdenken. Trauma laat sporen na in ons zenuwstelsel. Op een bepaald moment in ons leven was dit namelijk een overweldigende gebeurtenis waaruit we onszelf niet konden redden, troosten of reguleren.

Het overlevingsbrein houdt ons dagelijks bezig

In zo´n moment schakelt ons gewone  mensenbrein over op ons overlevingsbrein en gaan we vechten, vluchten, bevriezen of aanpassen. Omdat dit een blijvend effect achterlaat in ons zenuwstelsel, kunnen onverwerkte trauma´s onze lichaamsreacties aansturen wanneer we daar in het hier en nu onbewust aan herinnerd worden. Vergeten (impliciete) herinneringen worden aangeraakt en zetten het alarmsysteem in werking. Effecten van trauma komen vaak terug in ons gedrag, denken en gevoel van alledag. Dit komt omdat na het meemaken van trauma ons overlevingssysteem deels aan blijft staan om herhaling te voorkomen en op ieder moment in actie te komen. Je zenuwstelsel is ontregeld en met zijn aandacht nog bij de meegemaakte dreiging, dit uit zich in trauma symptomen. Dit noemen we ook wel de levende erfenis van trauma (Janina Fisher). Trauma therapie zorgt ervoor dat we trauma’s gaan verwerken en de effecten ons niet meer dagelijks in de weg zitten.

Traumasymptomen kunnen zijn:

  • Pleasen
  • Hyper alert
  • Innerlijke leegte
  • Moeite om gezonde relaties aan te gaan

Lees hier wat andere symptomen kunnen zijn.

“Trauma is not what happens to you: trauma is what happens inside you as a result of what happens to you.” – Gabor Maté

Vaak worden traumasymptomen begrepen als een op zichzelf staand probleem, waardoor je jezelf niet meer goed snapt. Echter kunnen deze symptomen de wegwijzers zijn naar een dieperliggende oorzaak. Daarom is het voor mij belangrijk om traumasensitief te werken. Dit betekent dat ik goed kijk naar wat je laat zien, welke symptomen zich tonen in voelen, denken en handelen. De symptomen zijn de wegwijzers naar en tegelijkertijd de bedekkers van de achterliggende oorzaak. Door hier met respect en rust aandacht aan te geven kan gewerkt worden met de onderliggende oorzaak. De symptomen zijn vaak de overlevingsreacties die we laten zien, die een poging doen om herhaling te voorkomen en de onderliggende pijn te verdringen. Zolang het onderliggende trauma niet verwerkt is, zullen de overlevingsreacties actief blijven.

De kennismaking is telefonisch en de trauma therapie sessies zijn in mijn praktijk in Weesp (omgeving Amsterdam).

trauma therapie weesp amsterdam

Trauma therapie

Met aandacht voor jouw overlevingsreacties, het ontdekken en benoemen van de positieve intentie(s) ervan, komt het zenuwstelsel tot rust en komt het mensenbrein weer online. En het mensenbrein is nodig om trauma te verwerken. Ik help je graag jezelf beter te begrijpen en je innerlijke dynamieken in kaart te brengen!

Met mij als trauma therapeut ontdekken we samen wat ten grondslag ligt aan jouw overlevingsreacties en daarmee gaan we gericht aan het werk. Hoe fijn is het als je niet meer gevangen zit in een (onbewust) patroon, maar vrij bent om weer jezelf te kunnen zijn?

Na een kennismakingsgesprek kun je kiezen voor een traject in mijn praktijk in Weesp. In de intake die volgt vertel je wat er aan de hand is; ik luister, zonder mening of oordeel. Jij bepaalt wat het doel van de trauma therapie is. Aan de hand van jouw klachten doe ik een voorstel voor een behandelplan op maat.

Wat kan je van de sessies verwachten met mij als trauma therapeut?